Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad kobietą, w tym opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Kobietom zdeklarowanym w naszej Przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z NFZ.

Deklaracje wyboru położnej można złożyć w trakcie wizyty patronażowej położnej, nie musisz, aby uzupełnić formalności udawać się w tym celu do przychodni. Więcej informacji na stronie: http://gabrielapanekpolozna.wixsite.com/twoja-polozna-zabrze


UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ 
32 232 92 86 lub 693 467 182

 

 • Profesjonalna, bezpłatna edukacja przedporodowa
  • Edukacja przedporodowa prowadzonej przez położną u kobiet ciężarnych w okresie od 21-31 tygodnia ciąży jeden raz w tygodniu.
  • Edukacja przedporodowa prowadzonej przez położną u kobiet ciężarnych w okresie od 32 tygodnia do terminu rozwiązania dwa razy w tygodniu.
   Podczas spotkań dowiesz się:
   - o fizjologii ciąży
   - o zasadach racjonalnego odżywiania w czasie ciąży i połogu
   - jak fizycznie i psychicznie przygotować się do porodu
   - o pielęgnacji i opiece nad noworodkiem
 • Wizyty patronażowe u noworodka po powrocie ze szpitala (warunek konieczny – złożenie deklaracji do naszej Przychodni)

 

U Twojego maluszka podczas wizyty ocenię:

 • rozwój fizyczny (skóra, błony śluzowe, wydaliny, rozwój psychoruchowy)
 • pomogę w pielęgnacji kikuta pępowiny
 • sposób oraz technikę karmienia
 • w razie potrzeby odpowiednio skoryguję lub pomogę w tym, z czym są trudności

 

Udzielę porad i wskazówek o:

 • zasadach pielęgnacji dziecka
 • kolkach
 • Twojego odżywiania
 • Twojej higieny w połogu
 • fizjologii laktacji